СЪОБЩЕНИЕ 

   На основание чл. 6д, ал.2 от Закона за защита при бедствия, Община Джебел уведомява жителите на общината, че е изготвен Проект на „Програма за намаляване на  риска от бедствия на Община Джебел за периода 2021-2025г.“. 

   Проектът е публикуван на официалната интернет страница на Община Джебел:  https://www.dzhebel.bg

   Във връзка с изискванията на чл.6д, ал.1 от Закона за защита при бедствия, Община  Джебел следва да приеме „Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Джебел  за периода 2021-2025г.“, като проектът се представя за обществено обсъждане. 

   Формата за участие от страна на заинтересованите лица и организации са писмени  предложения, становища и мнения, които могат да бъдат подадени в 30- дневен срок,  считано от 08.01.2021 г., в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул.  „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail kmet_dj@abv.bg 

   Приложение: 

   – Проект на „Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Джебел за  периода 2021-2025г.“;