Можете да платите задължения към общинската хазна и в последния ден на годината.

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че поради необходимостта от приключване и преустановяване на банковото обслужване за 2020 година, работното време с граждани на дирекция „Местни данъци и такси“  при Община  Джебел  в последния работен ден за 2020 година – 31 декември  ще бъде  от 08.15 часа до 11.00 часа.