Община Джебел напомня на всички собственици и наематели на търговски обекти и туристически обекти по чл. 3, ал.2 от Закона за туризма, че във връзка с легалното ползване на музика в обектите си, съгласно изискванията на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, са длъжни да сключат Договор за отстъпване на права за публично изпълнение на музика.

   Задължението Ви в този случай е да уредите два вида права – авторски и сродни. „Авторски” са правата на създателите на музикалното произведение (композитор, текстописец и аранжор), а „сродни” – на лицата, позволяващи това произведение да се възприеме от публиката (изпълнител и продуцент на звукозаписа).

   Уреждането на права за „публично изпълнение“ на музика може да стане както чрез организации за колективно  управление на съответния вид право (ОКУП), така и чрез т.нар. независими дружества за управление на права (НУП) – търговски дружества, които осигуряват достъп до музикални каталози с предварително уредени авторски и сродни права. За уредени се считат права, които са предоставени чрез сключен договор с ОКУП или НУП. 

   Задължително условие е съответното дружество предоставило правата да е вписано в регистъра на Министерство на културата.

Регистър на лицата, извършващи дейност по колективно управление на права.

I. Организации за колективно управление на права

http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=447&sp=676&t=677&z=0

II. Независими дружества за управление на права

http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=447&sp=676&t=678&z=0

При необходимост от повече информация може да  посетите следните линкове:

http://mc.government.bg/files/5330_Broshura_Music_2018-compressed.pdf

http://mc.government.bg/images/Ministry_of_Culture_Brochure_Hotels_2018-i.pdf