На 25.09.2020г. беше проведено заседание на Общински кризисен щаб създаден
съгласно Заповед № 690 от 19.03.2020г. на Кмета на Община Джебел.
Обсъдени бяха актуалното състояние на разпространението на заболяването
COVID-19 на територията на гр. Джебел и общината, както и мерките и реда за спазването
на разпоредбите на Министерството на здравеопазването във връзка с извънредната
епидемиологична обстановка на територията на страната.
Съгласно данните от Единния национален информационен портал за COVID-19 в
страната и данните от Регистър, воден в Общинска администрация Джебел, към дата
25.09.2020г., общо има регистрирани 3 /три / случаи на лица – жители на Община Джебел
с положителни проби за COVID-19.
Едно от лицата е хоспитализирано в лечебно заведение, а останалите 2 /две /
положителни лица са с леки симптоми или без симптоми, поставени под домашна
изолация.
В началото на седмицата, като контактни бяха регистрирани 6 /шест/ лица, като
същите към настоящият момент не фигурират в регистъра поради изтичане на
карантинните срокове.
На фона на цялостната картина на заболяването на територията на страната, в
Община Джебел има ниски нива на регистрирани случаи с COVID-19.
За да поддържаме тези нива е необходимо гражданите в общината да продължат
да изпълняват стриктно предписанията и разпорежданията издавани от Министъра на
здравеопазването, Кмета на общината и контролните органи.
Надяваме се на отговорно отношение при спазване на законовите мерки както от
живущите на територията на общината, така и от пристигащите лица от други населени
места от страната и от чужбина