В раздел Заповеди на Кмета е публикувана Заповед № 984/22.06.2020 год.,  с която се определят Мерки за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Джебел