В секция „COVID – 19“ са публикувани Заповед № РД-01-157/30.03.2020г. и Заповед № РД-01-158/31.03.2020г. на д-р Кирчев Директор на РЗИ – Кърджали за:

1.Преустановяване на предлагане в търговски и производствени обекти на непакетирани храни;

2.Преустановяване на ползването на кафе автомати и вединг машини.