Със Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. е отменена заповедта за носенето на маски на обществени места