УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Джебел съобщава, че във връзка с въведеното извънредно положение в страната свързано с усложняващата се епидемична обстановка по отношение разпространението на COVID–19 и с цел опазване на живота и здравето на гражданите, на 31.03.2020 г. (вторник ) от 9:30 ще бъде извършена дезинфекция срещу патогенни микроорганизми на териториите за обществено ползване в населените места на територията на общината и около всички сгради с обществено значение. При обработването ще се използват дезинфектанти с бактерицидно и вирусоцидно действие на хлорна и/или алкохолна основа, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването.
При неблагоприятни метеорологични условия, дезинфекционните обработки ще бъдат проведени в следващите няколко дни.