С настоящето Ви уведомяваме, че съгласно § 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., който е публикуван в „Държавен вестник“ на (бр.28/ 24.03.2020г.) с два месеца – до 30 юни 2020 г., се удължава срокът, в който лицата, платили в пълен размер данъка върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства за цялата година, ще ползват отстъпка от 5 на сто от дължимата сума.

Важно !

Предприетите мерки и действия за удължаване на срока до 31 юни 2020г. не се отнасят за такса битови отпадъци.