Уважаеми съграждани,

От 7 септември до 17 септември 2021 г. ще се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Гражданите, които ще се преброяват електронно да запазят кода, който ще получат и да го предадат на преброителя, когато посети жилището им.

От 18 септември до 3 октомври ще се проведе преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата. 

Призоваваме всички граждани да спазват противоепидемичните мерки в страната и да ползват защитни предпазни средства при посещенията от преброителите в населените места на територията на Община Джебел. Преброителите и контрольорите, които ще извършват преброяването ще се легитимират със служебни карти.

Повече информация за Националното преброяване на населението и жилищния фонд 2021 можете да намерите на: https://census2021.bg/

И на телефони:

+359 36 167 037 – НСИ – Кърджали

+359 36322397 – Хайрие Мехмед – Председател на общинска преброителна комисия гр. Джебел