СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 

 

   В изпълнение на Наредба №13 за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че от 01.09.2021 г. до 03.09.2021 г. от 06.00 до 10.00 часа ще се проведе въздушно пръскане на: култури от бял и черен бор с продукт за растителна защита/препарат – Форей 48 Б.

   Подлежащите на третиране райони се намират в землищата на селата Мрежичко, Рогозче, Казаците, Ридино, Козица, Устрен и Овчево.