ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ПАРТИЯ,КOАЛИЦИЯ
1. СЕЙФИ САБРИ МЕХМЕДАЛИ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
2. МЮМЮН АХМЕД КАБУЛ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
3. НЕДЖМИ МУСА МЮМЮН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
4. ШАБАН РЕДЖЕБ ХАСАН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
5. ФИРДЕС РАШИД МЕХМЕД ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
6. ЕРГИН ШЕНОЛ АЛИОСМАН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
7. ЕРДЖАН ЮМЕР АХМЕД ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
8. ДУРМУШ МЮМЮН ХАСАН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
9. ШАБАН МЮМЮН ХАСАН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
10. САМИ МЕХМЕД МЕХМЕД ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
11. СЕВГИ  ЮСЕИН МУСТАФА ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
12. САБРИ САЛИ ЮСЕИН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
13. ЮСЕИН МЮМЮН САЛИ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
14 ХИДАЕТ ДИЕТ МЕХМЕД ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
15 ЕРОЛ ХАСАН ЮМЕР ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
16 ЙЪЛМАЗ РУФАТ КАМБЕР ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
17 АХМЕД НАЗИМ МЕХМЕДАЛИ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
18 РОСЕН САШЕВ КИЧУКОВ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
19 ОСМАН ЮСЕИН ОСМАН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
20 ВЕРГЮЛ ЮСЕИН ЮСЕИН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
21 ЕРВИН ЕНВЕР ХАСАН ПП „ГЕРБ“
22 ШИНКА СЪБИНОВА ШОПОВА ПП „ГЕРБ“
23 ДЖЕЙЛЯН ДЖЕМАЛ МЕХМЕД ПП „ГЕРБ“
24 ГЮНАЙ АЛИ САЛИ ПП „ГЕРБ“
25 ТУНДЖАЙ ФАХРИ ИСМАИЛ ПП „ГЕРБ“
26 ВАЛЯ ВЕНЦИСЛАВОВА КРУМОВА ПП „ГЕРБ“
27 АСЕН МИТЕВ СЛАВОВ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“
28 ШЕНОЛ АДЕМ ХАЛИЛ ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“
29. ШУКРИ МЕХМЕД ЮСЕИН ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ  В СЪСТАВА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ДЖЕБЕЛ
МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ БРОЙ
1. ПП  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 20
2. ПП „ГЕРБ“   6
3. ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“   3