ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – МАНДАТ 2023-2027

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ПАРТИЯ,КOАЛИЦИЯ
1. СЕЙФИ САБРИ МЕХМЕДАЛИ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
2. ЕРГИН ШЕНОЛ АЛИОСМАН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
3. ХАЗИМЕ СЕЛЯХТИН ЮМЕР ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
4. ДУРМУШ МЮМЮН ХАСАН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
5. ЕРКАН ШУАИБ СЮЛЕЙМАН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
6. ЕМИНЕ МЕХМЕД САЛИ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
7. АДНАН САБРИ ЮСЕИН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
8. ВЕРГЮЛ ЮСЕИН ЮСЕИН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
9. АХМЕД НАЗИМ МЕХМЕДАЛИ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
10. РАДКА АСЕНОВА КУЧУКОВА ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
11. САМИ МЕХМЕД МЕХМЕД ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
12. МЕЛЕК МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
13. ШАБАН РЕДЖЕБ ХАСАН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
14 НЕДЖМИ МУСА МЮМЮН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
15 ФЕРИДЕ ЮКСЕЛ ЕМИН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
16 ЮСЕИН МЮМЮН САЛИ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
17 ШЕНГЮЛ МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
18 ЕРДЖАН ЮМЕР АХМЕД ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
19 БИРДЖАН НЕЖДЕТ МЕХМЕД ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
20 ШЕРМИН ДЖЕМАЛ ИСМАИЛ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
21 АЛПАЙ ШЕВКЕТ МУСА ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
22 ЮМЕР МЕХМЕД САИДАХМЕД ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
23 СЕВГИ ЮСЕИН МУСТАФА ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
24 ШАБАН МЮМЮН ХАСАН ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
25 ЕРОЛ ХАСАН ЮМЕР ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
26 СЕВАЛ ИСМАИЛ АЛИ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
27 ХАТИДЖЕ МУСТАФА БАЙРЯМ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
28 ЕРВИН ЕНВЕР ХАСАН ПП „ГЕРБ“
29. ШИНКА СЪБИНОВА ШОПОВА ПП „ГЕРБ“

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ  В СЪСТАВА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ДЖЕБЕЛ
МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА

ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ БРОЙ
1. ПП  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 27
2. ПП „ГЕРБ“ 2