Днес, 1 март, стартираха дейностите по проект „Джебел на младите – активни и будни!“. Проектът е спечелен по прием на Министерството на младежта и спорта в съответствие с изискванията на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта. Договорът с Министерството е подписан на 1 декември 2023 година и е със срок за изпълнение 3 месеца, като дейностите ще се изпълняват от 1 март до 31 май 2024 година.

Днес в сградата на Общинска администрация бе проведена среща на екипа, който ще бъде ангажиран с изпълнението на дейностите, заложени в проекта.

Основната цел на проект „Джебел на младите – активни и будни!“ отговаря както на основната цел на Програмата, така и на приоритетите на Общинския план за младежта. Две от специфичните цели са: насърчаване на здравословен начин на живот и подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. Повишаването на нивото на информираност и придобиване на умения за здравословен начин на живот са едни от основните приоритети.

В проекта са заложени занимания за младежи – от 15 до 29-годишни, по три вида спорт – шах, тенис на корт, волейбол. Предвидени са обучения по здравословно хранене и за безопасна среда в интернет. Ще бъдат ангажирани професионални треньори и обучители, ще бъде закупено необходимото оборудване и материали за ефективно реализиране на посочените дейности.

Чрез изпълнение на дейностите се цели да се реализират две от основните цели на Националната програмата като цяло: 1) стимулиране на инициативността на младите и формирането на социално отговорно поведение и 2) стимулиране на креативността на младите хора по проблемни теми от изключителна важност за съвременното общество.

Предстои набиране на младежи, които да участват в тренировъчните занимания и обученията, предвидени в дейностите по проекта по предварително изготвени графици. Младежите, които искат да вземат участие в тренировъчните дейности и обучения, могат да заявят желанието си до 12 март 2024 г., като попълнят Заявление по образец, което ще бъде предоставено от Общинска администрация – Джебел, ет. 3, стая № 15.

Изпълнението на дейностите ще окаже положителен ефект върху възприятията на младежите към спорта. Като крайна цел на проекта е заложено да бъдат създадени три клуба по спорт: клуб по тенис на корт, клуб по шах, клуб по волейбол, като включените в дейностите младежи ще имат възможност да се запишат и да продължат да спортуват любимия си спорт.