Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври

На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г., така
че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00
часа на 10 октомври 2021 година. Срокът за обход на преброителите се удължава е една
седмица.
Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30
септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода създаде известни
затруднения в организацията на процеса. Така след приключване на електронното
преброяване оставаха само 3 дни, в които да бъдат преброени лицата, които не са
попълнили електронна карта.
Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите
да завършат дейностите си и да съберат цялата необходимата информация в изпълнение
на европейското и националното законодателства.