Казуси, свързани със законодателни инициативи на различни ведомства, които касаят проблемите на местната власт, обсъдиха народният представител Елван Гюркаш и кметът на Джебел Неджми Али.

Темите бяха разгледани в рамките на приемния ден на депутата в общината.

Елван Гюркаш проведе срещи също така с кметове на кметства, земеделски производители и фермери. На тях бяха поставени въпроси относно категоризацията на труда и други проблеми, касаещи сектора.