Външен асансьор ще бъде монтиран на сградата на Община Джебел. Кабината на хидравличната система ще спира на всеки един от етажите, което ще улесни достъпа на възрастни хора и хора с увреждания до всяко звено на Общинска администрация. За да постигне това, Общината кандидатства за финансиране по програма „Красива България“. Проектът ще се реализира в рамките на настоящата 2023 година.

С Решение на Управителния съвет на Проект „Красива България” 2023 е одобрен за финансиране и реализация през настоящата година проектно предложение на Община Джебел са изграждане на асансьор към административната сграда на общината. Проект „Красива България“ е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.
Една от основните цели на Проекта е обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на социалната инфраструктура. Предвидено е изграждане на асансьор от източната страна на сградата на Общината със спирки на всеки етаж. Вратите на асансьора ще са автоматични, кабината ще е панорамна, а таванът е предвиден да бъде от сатиниран инокс с вградени ЛЕД панели.
Към настоящия момент хората с увреждания могат да се придвижат само до първия етаж на сградата благодарение на наличната рампа към сградата. Достъпна среда за хората с увреждания до горните етажи липсва, а видът на съществуващото стълбище създава затруднение при придвижването на по-възрастните хора към горните етажи, също така възпрепятства комфортното и безопасното му ползване както от служителите, така и от посетителите на общинската администрация.
След реализация на проекта придвижването към по-високите етажи на сградата ще се улесни и това ще създаде комфорт и улеснение за посетителите на общината.