УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ  Г-Н СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА АЛДЕ,

УВАЖАЕМИ ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ НА Р. ТУРЦИЯ В ПЛОВДИВ,

                        Г-Н КОРХАН КЮНГЕРЮ

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА

                         НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

УВАЖАЕМИ   Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ МЮСЮЛМАНСКИ  

                         СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ    Г-Н ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ    КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ ОТ

                          Р. БЪЛГАРИЯ И Р. ТУРЦИЯ,

УВАЖАЕМИ    ГОСТИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,

СКЪПИ           ДЖЕБЕЛЧАНИ,

УВАЖАЕМИ   РЕПРЕСИРАНИ,

19-ти  май се превърна в една значима дата от близката история на Джебел.

Стремежът на джебелчани за свобода постави началото на демократичните промени в България. Те показаха, че човешкото достойнство и чест са над всичко и няма да приемат унижението!

Денят и площадът ,,19-ти  май‘‘ са датата и мястото – символи на човешката воля за свобода.

  Денят и площадът ,,19-ти  май ‘‘ са датата и мястото – превърнали 19-ти  май в ,,Ден на  Демокрацията‘‘.

Затова, на тази дата демократично мислещите хора от всички краища на света се събираме, за да изразим нашата признателност към организаторите и участниците в протестите срещу погазването на човешките права в България начело с нашият почетен председател д-р Ахмед Доган.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

Днес Турция също чества 19-ти май, празник на ,,Младежта и спорта и ден за възпоменаване на Ататюрк‘‘.

Позволете ми от Ваше име да  честитя  празника и да  пожелая много здраве и успехи на турския народ.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя с добре дошли на празника на града ни –,,19-ти май – Ден на Джебел, който се превърна в ,,Ден на демокрацията‘‘

Нека този ден да бъде повод за много усмивки, защото заедно променяме Джебел, а вече и надграждаме! Превръщаме родното си място в такова, каквото всички искаме да бъде – чиста, красива, развита и модерна европейска община!

От последния 19-ти май се проведоха поредица от предсрочни парламентарни избори. Това породи политическа криза, която съчетано с високата инфлация доведе до кризи  в икономическата и социалната сфера.

За нас, като местна власт, беше важно да задържим функционирането на различните общински дейности без отклонения и сътресения. Процеса на изработването и реализирането на проекти, както и предоставянето на различните социални и административни услуги  не беше прекъснат.

Днес, отново сме свидетели за съжаление на този процес. Все още нямаме редовно избрано правителство. Поради което, и цялата ни парламентарна група в момента дава своя принос в Българския парламент  за съставяне на редовно нормално функциониращо правителство.

Искам тук, от Джебел, да им пожелаем със силата на разума и диалога да сторят необходимото, за да има България редовно правителство.

Както виждате, местната власт е налице, които в условията на политическа, икономическа и социална криза, съумяха да запазят работещи и функциониращи системите, касаещи местната власт.

За мен е гордост, че съм част от представителите на местната власт.

 

СКЪПИ ДЖЕБЕЛЧАНИ,

Програмата за развитието на община Джебел  беше предвидена да се реализира в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект.

Смея да твърдя, че само за последните три години са изпълнени краткосрочните цели, заложени в програмата за развитието на община Джебел. Към настоящия момент вече сме на етап реализация на средносрочната програма.

Изграждането и благоустрояването на инфраструктурата беше основополагащо за изпълнението на проектите и идеите ни.

Позволете ми да маркирам само част от реализираните проекти през последната година:

 • Беше реализиран проект за ,,Реконструкция, рехабилитация и благоустройство на улици в кварталите „Младост“ и „Брягово“ в гр. Джебел и улици и подпорни стени в село Припек‘‘.
 • Облагородени са вътрешноуличните мрежи в кварталите ,,Изгрев‘‘ и ,,Еминоллар‘‘.
 • Беше изградено ново локално платно на улица ,,Йълдъръм‘‘ в гр. Джебел.
 • Над 6 км. вътрешноулична мрежа бе асфалтирана в града и в селата;
 • Открихме напълно реновиран градски парк, който предлага невероятни условия за отдих и спорт за посетителите и забавление за малчуганите.
 • Днес всички заедно открихме  най-новата придобивка  за Джебел, а именно Сцената за културни мероприятия с амфитеатрална част с места за сядане, която ще разнообрази и подобри туристическата инфраструктура на територията на града. 

Добра сцена с професионално осветление и  озвучаване – гарантиращо провеждането на пълноценни културни мероприятия!

 Но, животът не е само улици, паркове и тротоари, те са важни, но същевременно трябва да се грижим и за нашия социален живот и култура.

 • Бяха обновени изцяло сградите на читалищата в с. Мишевско, в с. Устрен и в с. Припек, както и  материално-техническата база в тях;
 • Миналата година на това място, открихме реновираната сграда на читалището с нов и функциониращ вече съвременен  киносалон, където се възобновиха кинопрожекциите след 28 години прекъсване, която придоби функциите на модерен, иновативен, информационен и образователен център. Читалището вече се превърна в активно културно средище, което даде тласък на социалния живот в общината.

Освен инвестициите в инфраструктурата, също така реализираме проекти в сферата на образованието, за да подпомогнем успешния и равен старт на децата ни в живота, за да имат равни възможности с техните връстници от големите градове.

Инвестициите в образованието са ключови за придобиването на знания, умения и компетентности, които ще дадат на нашите деца възможност за успешно кариерно развитие.

 • Миналата година открихме един от 55-те STEM центъра в страната в момента изработваме концепция за изграждането на такива STEM центрове във всички функциониращи училища на територията на община Джебел.
 • В двете основни детски градини са ремонтирани всичките 10 занимални помещения. Бяха подменени изцяло и кухненското оборудване и обзавеждане, с нови вентилационни системи , което към днешна дата ни дава възможност и в най-скоро време започваме предоставянето на услугата ,,Детска кухня‘‘ за нашите деца.

Грижи се полагат и в сферата на здравеопазването, до колкото ни позволяват възможностите.

 • За мен е удоволствие да съобщя новината, че още един поет ангажимент получи своята реализация, а именно откриването на „Филиал на специализирана болница за рехабилитация – Родопи‘‘ в гр. Джебел, която предлага предоперативна и следоперативна физикална терапия и моторна рехабилитация с най-модерната физиотерапевтична апаратура в Европа.

От услугите ще може да се възползва всеки, който има проблем с централната нервна система; периферна нервна система; заболявания на опорно-двигателния апарат; кардиологични заболявания и детска церебрaлна парализа (дцп).

Вниманието ни е насочено и към нашите родители и близки, защото разбираме, че силата на едно общество произтича от тяхната непрекъсната връзка между поколенията. В сферата на социалните услуги са обхванати над 90% от всички нуждаещи се наши съграждани, които живеят на територията на община Джебел.

 • До 2025 година удължихме предоставянето на услугата ,,Топъл обяд‘‘
 • Изпълняват се дейностите по ,,Личен асистент‘‘; „Асистентска подкрепа“; и ,,Патронажна грижа‘‘.
 • От началото на месец май тази година започва изпълнението на Проект „Грижа в дома в община Джебел“.
 • Стартира реализацията на дейностите по проект:  „Укрепване на общинския капацитет“.

Възползваме се от всяка една възможност за кандидатстване в сферата на социалните услуги.

В сферата на административно-техническите услуги община Джебел работи много активно. Според резултата  от гражданския одит, провеждан ежегодно от Програма „Достъп до информация“,  Община Джебел е на тридесет и второ място сред всички общински администрации в България. Сред всички оценявани 563 институции в страната, е на тридесето място. В сравнение с предишният период на оценяване прозрачността в община Джебел бележи ръст с около 9%.

Община Джебел има значителен потенциал за развитие на туризма и за това полагаме последователни и целенасочени усилия в посока превръщането на Джебел в атрактивна и предпочитана туристическа дестинация за балнеолечението и културно-историческия туризъм.

–  В тази връзка е изработен  проект за изграждане на водопроводна мрежа за минералната вода с предвидени отклонения за свързване в чертите на града, чието изграждане ще започне през настоящата година;

–  В процес на разработване е проект за изграждане на закрит плувен басейн с минерална вода;

–   Спечелен е европейски проект за цялостно реновиране на парка в централната градска част пред сградата на Наркооп.

Джебел ще има още едно зелено бижу в централната градска част.

– Обявена е обществена поръчка по изработени проекти за реконструкция и подмяна  на тротоарната настилка около старата административна сграда на общината и реконструкция на градски парк ,,Наздраве‘‘;

–   Изготвен е проект, като е обявена и обществена поръчка за ремонт на централна градска част/благоустрояване около фонтана, като  целият площад (пред читалището)  ще бъде изцяло реновиран с ново осветление, озеленяване, което ще придаде завършен вид  на тази част от площада;

–    По проект  ,,Красива България‘‘ по мярка достъпна среда е одобрен проект за изграждане на външен панорамен асансьор за обслужване, което ще създаде улеснение за посетителите на основната административна сграда на общината. Предстои стартиране на изпълнението;

–   Предстои обявяване на обществена поръчка по изработен проект за изграждане на модерен, осветен и съвременен паркинг с места за зареждане на електромобили на входа на града с до 100 паркоместа;

–  По Плана за възстановяване и устойчивост, мярка Подкрепа за устойчиво  енергийно обновяване на жилищния сграден фонд етап 1, сме подпомогнали сдруженията на собствениците в процедурите за кандидатстване.

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Инвестициите, които са предвидени да бъдат реализирани през настоящата година са само част от Програмата за  развитие на община Джебел.

Всичко това се реализира благодарение на новия модел и начин на управление.

В Общинска администрация – Джебел работи млад и амбициозен екип, вече и с натрупан административен капацитет, който дава възможност за реализиране на програмата ни за развитие.

И тук искам да благодаря на председателя на партията г-н Мустафа Карадайъ и на парламентарната ни група, за подкрепата, която ни дават за да може да реализираме нашите идеи и цели.

 

СКЪПИ ДЖЕБЕЛЧАНИ,

Искам да Благодаря и на всеки един от вас за подкрепата, която ни засвидетелствахте по време на предсрочните парламентарни избори и през последната година.

Подкрепата, която получихме на изборите е подкрепа, както за мен като ваш кмет, така и за партията, която представлявам – ДПС. Ако не бях получил тази ваша еднозначна подкрепа, нямаше как аз и моят екип да бъдем мотивирани. Защото ако не бъдеш зареден с позитивната енергия, не я усетиш, няма как да успееш да реализираш идеите си. 

Благодарение на Вас, благодарение на общите ни усилия, показваме един нов подход, нов начин на функциониране на една община.

Всички ние заедно с вас създадохме нов модел на управление, а именно моделът на добрата комуникация, поетите и изпълнени ангажименти.

Пожелавам много здраве лично на Вас и на Вашите семейства и много приятни мигове в обновения ни град!