Заместник-кметове

Секретар на Община Джебел

  • Хайрие Мехмед
  • 03632/23-97