Решения на Общински съвет – Джебел, мандат 2019-2023

Заседание № Дата на заседанието на Общински съвет Решения от № до №
Изтегли
1.
05 Ноември 2019 1
2.
27 Ноември 2019 2-18
3.
19 Декември 2019 19-36
4.
14 Януари 2020 37
5.
10 Февруари 2020 38-53
6.
23 Март 2020 54-69
7.
22 Април 2020 70-82
8.
27 май 2020 83-88
9.
29 юни 2020 89-97