Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 – 2019г.

№ по ред

Име, фамилия

Длъжност

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1/приложение 1/

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.3/приложение 2/

47 Мутлу Хашим ВРИД началник отдел №47/12.06.2019
Декларация
48 Гювен Сали Старши специалист №48/12.12.2019
Декларация
49 Айгюл Камбер Старши специалист №49/13.12.2019
Декларация
50 Елиз Махмуд Старши специалист №50/13.12.2019
Декларация
51 Рамадан Мехмед Старши специалист №51/13.12.2019
Декларация