Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 – 2020г.

№ по ред

Име, фамилия

Длъжност

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1/приложение 1/

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.3/приложение 2/

52 Мюмюн Хасан Ст. специалист ТСУ №52/08.01.2020
Декларация
53 Мехмед Халил Кметски наместник №53/10.01.2020
Декларация
54 Бейсим Алиосман Кметски наместник №54/10.01.2020
Декларация
55 Людмила Асенова Ст. счетоводител №55/10.01.2020
Декларация
56 Селяхтин Хасан Кметски наместник №56/14.01.2020
Декларация
57 Веско Павлов Кметски наместник №57/14.01.2020
Декларация
58 Мустафа Сюлейман Кметски наместник №58/14.01.2020
Декларация
59 Емил Куцев Зам. кмет №59/05.02.2020
Декларация
60 Нермин Мехмедали Младши специалист №60/02.06.2020
Декларация
61 Джейлан Сюлейман Главен специалист №61/23.06.2020
Декларация
62 Фикрет Емрула Старши специалист №62/02.07.2020
Декларация
63 Гюлай Бекир Младши специалист №63/10.07.2020
Декларация
64 Бехчет Салиф Младши специалист №64/21.07.2020
Декларация
65 Сюлейман Салиф Главен специалист №65/24.09.2020
Декларация
66 Невена Башева Старши счетоводител №66/02.11.2020
Декларация
67 Гьокчен Емин Юрисконсулт №67/26.11.2020
Декларация
68 Али Мехмед Директор дирекция „МДТОС“ №68/29.12.2020
Декларация
69 Юксел Мехмед Началник отдел „ФС“ №69/29.12.2020
Декларация
70 Джейлан Сюлейман Началник отдел „ОКЗС“ №70/29.12.2020
Декларация