Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т.4

Описание
1.
2018
2.
2019
3.
2020
4.
2021
5.
2022
6.
2023