Първата присъствена сесия на националната делегация на Европейския Комитет на регионите, мандат 2020-2025, започна вчера в сградата на Европейската комисия в Брюксел.

Кметът на община Джебел Неджми Али е един от 10-те членове на Комитета на регионите, избрани от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Той е и с най-голям европейски стаж в делегацията, с над 240 доклада като евродепутат.

Европейската седмица на регионите и на 146-ата пленарна сесия на Комитета на региони бе открита на 11 октомври ще продължи до 14 октомври.

Европейският комитет на регионите е консултативен орган на ЕС, съставен от местни и регионални представители на изборни длъжности от 28-те страни от Съюза. В рамките на Комитета те могат да споделят мнението си за законодателството на ЕС, което пряко засяга регионите и градовете.

Досега заседанията се провеждаха онлайн, като първото беше в началото на юни 2020 година.