Първото заседание на националната делегация на Европейския Комитет на регионите , мандат 2020-2025, се проведе в онлайн-режим.

Кметът на община Джебел Неджми Али е един от 10-те членове на Комитета на регионите, избрани от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Той е и с най-голям европейски стаж в делегацията, с над 240 доклада като евродепутат.
След като всеки от делегатите се представи, бе проведен избор на ръководител на делегацията. Тя ще бъде водена от Таня Христова, кмет на община Габрово.
В заседанието, което имаше учредителен характер, бе обсъдено ефективното взаимодействие и механизмите на координация в работата и ангажиментите на членовете на българската делегация.
Приети бяха информация за основните приоритетни досиета и календар до края на годината.

Предстои делегатите на националната делегация да попълнят 6-те комисии, покриващите различните политики и теми, като Неджми Али е фаворит за Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС и в Комисията по икономическа политика на Комитета на регионите в Европа.
Първата пленарна сесия на Комитета ще се проведе на 1 и 2 юли.