Първият проект по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност към Министерството на труда и социалната политика вече е реализиран в Джебел. Монтирана е рампа, заедно с парапет за обезопасяване, и подемна платформа, които улесняват придвижването на човек с увреждане в село Телчарка. Платформата е монтирана на входа на двора в еднофамилна къща за преодоляване на стълбищното пространство.

Националната програма дава възможност за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания, живеещи както в панелни блокове, така и в еднофамилни къщи.

„Желаещите да кандидатстват по Програмата могат да се обърнат към служителите от Общинска администрация на място или на телефон 03632/89 83. За улеснение на кандидатите служителите ще окажат пълно съдействие при изготвяне на проектите и подаване на документацията в срок. Министерството на труда и социалната политика ще отпуска до 100 000 лв. за всяко одобрено проектно предложение“, посочиха от екипа на кмета Неджми Али.

Допустими кандидати са физически лица, собственици на индивидуални жилищни сгради (еднофамилни или многофамилни с до 3 самостоятелни обекта), които са с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидна количка, или в чиито семейства има член или дете с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда. Също така юридически лица – сдружения, учредени и вписани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), когато в жилищната сграда има собственик на жилище, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член или дете с трайно увреждане, придвижващ/о се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.