ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Процедура на пряко договаряне по смисъла на чл.18, ал.1, т. 13, на основание чл. 182 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП с предмет: Актуализацията на проект: „Възстановяване на речен праг, кв.Прогрес, гр.Джебел и корекция на р.Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче – Фотиново“ – 20.03.2020 г.

 Покана – 20.03.2020 г.

 Решение – 20.03.2020 г.

 Протокол, решение и доклад – 26.03.2020г.

 Договор от 31.03.2020г.

 Обявление за възложена поръчка – 03.04.2020г.