• Център за услуги и информация: (03632)20-51
    info@dzhebel.bg
  • 27°C
    14 04 2024

ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

Уважаеми жители на община Джебел,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие започна разработването на План за интегрирано развитие на община Джебел за периода 2021-2027г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. С Ваша помощ, бихме искали да разберем  повече за проблемите и очакванията на хората във връзка с развитието на общината.

Благодарим Ви, че вземате участие в това проучване за състоянието и развитието на община Джебел във връзка с разработването на План за интегрирано развитие 2021-2027.

Изследването е анонимно. Отговори на въпросите можете да давате, като маркирате този отговор, който отговаря на Вашите виждания. На някои въпроси можете да посочите повече от един отговор.

Участие в последващите обществени обсъждания на плана, можете да заявите чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Вашето мнение е изключително важно за нас! Ще Ви бъдем много благодарни, ако заявите своята активна гражданска позиция чрез попълването на анкетата!

Всеки, който желае, може да попълни анкетата до 09.10.2020 г. по един от следните начини:

  • Онлайн, чрез следния линк: https://forms.gle/xcWqSzRT9hkVHDkY9 
  • чрез изпращане на електронна поща kmet_dj@abv.bg
  • чрез регистриране в Център за административно обслужване на гражданите, находящ се на първи етаж в административната сграда на Община Джебел, с адрес гр. Джебел ул. „Еделвайс” № 19.

Електронният вариант на анкетата може да бъде намерен на официалната интернет страница на Община Джебел или да изтеглите от тук.

https://www.livechatalternative.com/