Днес на 06.08.2020г. в 10:00 часа, на основание чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № 1159/04.08.2020 година на Кмета на Община Джебел…

ВИЖ ЦЕЛИЯ ПРОТОКОЛ!