19 души в Джебел ще преминат професионална квалификация, след която ще могат да започнат работа.

Добрата новина съобщи кметът на Общината Неджми Али.

Безработните лица ще бъдат наети на трудов договор за период от 6 месеца. Те ще работят 6 часа дневно, пет дни в седмицата.

„Всичко това става възможно благодарение на проект, разработен от екипа ни“, заяви Неджми Али. Безвъзмездната финансова помощ за него е в размер на 81 600,79 лева.

Кметът на Джебел подписа тристранен административен договор по процедура BG05M9OP001-1.029 „Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино – Джебел“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/.

Местната инициативна група „Ардино-Джебел“ стартира своята дейност през 2004 година. Подпомагане на функционирането на пазарната икономика в селските райони е една от основните цели на сдружението с нестопанска цел. Но също така и създаване на механизми за участие на общността в стратегическото планиране и вземано на peшения за местно развитие, както и развитие на устойчиво земеделие, горско стопанство и алтернативен туризъм.

На снимката: Кметът на Джебел Неджми Али и представителят на Инициативната група Бюлент Ахмед