Програма за дейността на Общински съвет за 2021

 № Дата на заседанието на Общински съвет
Изтегли
1.
Програма за дейността на Общински съвет за 2021 година
2.
Програма за дейността на ОбС – Джебел за 2022 година
3.
Програма за дейността на ОбС – Джебел за 2023 година
4.
Програма за дейността на ОбС – Джебел за 2024 година