Председател на общинския съвет
Сейфи Мехмедали

Дата и място на раждане:
23.02.1983 г. в гр.ДжебелОбразованиеВисше – магистър

Варненски  университет
2009г.- 2011 г

висше-магистър
„Митническо разузнаване и разследване”

Варненски  университет
2009г.- 2010 г

Висше-бакалавър
„Международни икономически отношения”

„Тракийски Университет”  Стара Загора, Технически колеж Ямбол
2001-2005

Висше – бакалавър
1 специалност „АИУТ”
2 специалност „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника”

ТЕЕ “Капитан Петко Войвода” гр.Кърджали
септември 1997г. – юни 2001г.

Средно специално образование
“Електронна техника”,
Профил „Промишлена електроника”

Професионален опит:
03.07.2012г. – до момента – Председател на Общински съвет – Джебел
27.04.2006г. – 03.07.2012г. – Началник отдел в Общинска администрация Джебел, отдел “Местни данъци и такси”
01.12.2003г. – 20.04.2006г. – учител в Професионална гимназия ”Руска Пеева” гр.Джебел

Квалификации:
Следдипломна квалификация „Ловно и горско стопанство”
Следдипломна квалификация „Учител по автоматика и информационна и управляваща техника”
Следдипломна квалификация „Инструктор за обучение на водачи категория „С”, „Б” и „М”
Сертификат за преминато обучение и стаж по програма  „Леонардо да Винчи” в Малага ,ИСПАНИЯ през периода 14.05.2002 – 14.08.2002г.

Други дейности:
2004г. – до момента – член на местен съвет на ДПС с. Подвръх, община Джебел
2009г. – до 2016г – председател на общински съвет на Младежко ДПС Джебел
2009г. – до момента – председател на местен съвет на ДПС – Подвръх.
2016г. – до момента – член на ЦОС на Младежко ДПС

Езици: Английски, турски и испански

Семейно положение: женен, с две деца.

Контакти:  seyfi_18@abv.bg, тел. 036322093