Извънредно заседание за намаляване на рисковете от пожари се проведе в Джебел днес. В него участваха представители на всички институции, които имат отношение към превенцията за намаляване на риска от пожари, каквито възникнаха на различни места в Източните Родопи в последните дни.

В Джебел са набелязани необходимите мерки за превенция и недопускане на пожари, гласи новината от проведеното съвещание на кмета на общината Неджми Али и ръководителите на местните звена за „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Охранителна полиция“ с кметовете на населени места. Обсъдена бе актуалната ситуация в Джебел и района, свързана с повишената пожароопасност, вследствие на метеорологичните условия – високи температури и  засушаване.

Всеки един от кметовете и наместниците е инструктиран за правилата за пожарна безопасност. Те ще сведат до знанието на земеделските стопани и местните жители набелязаните мерки, в това число и забраните за изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци, за използване на огън в близост до горски територии и др.

Физически лица, преминаващи или пребиваващи в горския фонд на община Джебел, ще бъдат изрично предупреждавани да спазват противопожарните правила.

Кметовете са в режим на постоянен контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горския  и земеделски фонд на община Джебел.