„Малките таланти“, „Талантливи ръчички“ и „Играем с цветовете“ – в тези школи допълнително се обучават малчугани от две детски градини в Джебел.

Общината реализира проект „Заедно учим, играем и творим“ в партньорство с детските градини в селата Припек и Рогозче. Той е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Целта на проекта е чрез въвеждане на допълнителни и разнообразни форми в образователно-възпитателния процес да се даде равен шанс на всяко дете за качествено обучение и пълноценно развитие. Целевата група са 36 деца, техните родители и учители.

Актьорите от „Малките таланти“ играят всякакви роли, влизат в образа, имитират това което ги интересува или това което виждат, потапят се в приказната магия. Различни герои от приказките разказват забавни истории за нашата планета, за различните култури и традиции и учат на доброта, уважение и толерантност.

Талантливите ръчички на малките художници от ДГ „Рай“ и малчуганите от дейност „Играем с цветовете“ творят истински „шедьоври“ на изкуството. Всички те обичат да рисуват, да моделират и да украсяват. Създават един свят, в който има действителност и фантазия, реалност и вълшебство.

Важен момент в изпълнението на проекта и в образователния процес е привличането на родителите. Създаването на условия за изграждане на позитивна среда за общуване между децата, родителите и учителите е много важно, категорични са учителите от двете детски градини, защото само оптималното сътрудничество може да превърне всяка детска градина в дом, където децата да идват с удоволствие, да се почувстват уважавани, разбрани, идентифицирани със своята собствена култура.

Педагозите на ДГ „Рай“ и ДГ „Песнопой“ участваха и в онлайн обучение на тема „Етнопедагогически модели на взаимодействие „УЧИТЕЛ-РОДИТЕЛ“ с лектор проф. Ирина Колева от Софийския университет.

Изпълнението на проекта ще продължи до края на юни 2021 г. Стойността му е 14 763 лева.