В навечерието на световния ден на туризма служители от Общинска администрация в Джебел организираха поход до крепостта Устра. Групата беше водена от кмета на общината Неджми Али.

Това е първият организиран поход след добрата новина за джебелчани: Министерският съвет реши да предостави крепостта Устра безвъзмездно на Общината за срок от 10 години. В момента се финализира процедурата, като предстои подписване на заповедта от министъра на културата.

Световният ден на туризма се отбелязва всяка година на 27 септември. Целта е да се създава осведоменост сред обществото в световен мащаб за значението на туризма, както и за неговата социална, политическа, финансова и културна стойност за всички хора.

Туризмът играе ключова роля за насърчаване на социалното общуване и ни кара да съхраняваме и пазим националното и световното наследство.

Световният ден на туризма се чества във всяка държава, която се стреми да развие и усъвършенства този бранш.

След уреждане на формалностите на база решението на правителството от месец август за прехвърляне на Устра на Джебел, Обшината ще може да популяризира културната ценност и да я направи по-достъпна за туристите. След тази стъпка, предстоят реставрация, консервация и модернизация на крепостта. Ще бъдат изградени екопътеки, а мястото около крепостта  – облагородено. За целта ще може да се кандидатства и по европейски проекти. До момента това не е било възможно, нито от страна на държавата, нито от страна на Община Джебел, тъй като земята под крепостта е била горски фонд, собственост на Министерството на земеделието и горите, а самата крепост  не е била дори държавна собственост, т.е., ничия.

Самата крепост освен културно-историческа  стойност има и интересна географска забележителност – попада едновременно в територията на две села, на Устрен – в местността „Калето“, и на Воденичарско – в местността „Ардашлък“.

Тези и още редица интересни факти, отнасящи се и до историческата й стойност ще допринесат за развитието на туризма в района. И така, една от най-впечатляващите крепости в Източните Родопи, която ще остави без дъх всеки осмелил се да  изкачи високия връх, на който се намира, ще получи вниманието, което заслужава, подобно на останалите известни крепости в област Кърджали.