ПОКАНА 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  

ПРОЕКТО – БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА 

   На основание чл. 84, ал. 6, от Закона за публичните финанси, кметът на община Джебел – г-н Неджми Али  

КАНИ 

  жителите на общината, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни  звена, неправителствените организации и цялата общественост на публично обсъждане  на проекто – бюджета за 2021 г. на община Джебел.  

  Обсъждането ще се проведе на 05.02.2021г.(петък ) от 10.00 часа в заседателната  зала на община Джебел – ул. „Еделвайс” № 19, при спазване на противоепидемичните  мерки, съгласно разпоредбите на Министерство на здравеопазването. 

   Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в  деловодството на общината или на kmet@dzhebel.bg, не по-късно от два дни преди  публичното обсъждане. 

  Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание.