ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

 НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

Уважаеми съграждани,

На основание чл. 83, ал.1, т.5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Джебел – г-н Неджми Али отправя настоящата покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на проектобюджета за 2022 г. на община Джебел.

Публичното обсъждане на проекта за бюджет 2022 година на Община Джебел ще се проведе на 24.03.2022 г. /четвъртък/ г. от 10:00 часа в заседателната зала на ОбС – Джебел.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки, ще бъдат спазени всички условия за провеждането на срещата.

Всички заинтересовани лица освен на обявената дата за публичното обсъждане, могат  да представят писмени препоръки, мнения и въпроси  по предложения проект  за бюджет  в деловодството на общината или на kmet@dzhebel.bg, не по-късно от два дни преди публичното обсъждане.

Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание.