Уважаеми съграждани,

           На основание чл. 83, ал.1, т.5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Джебел – г-н Неджми Али отправя настоящата покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на проектобюджета за 2024 г. на община Джебел.

           Публичното обсъждане на проекта за бюджет 2024 година на Община Джебел ще се проведе на 25.01.2024 г. /четвъртък  / г. от 10:00 часа в заседателната зала на ОбС – Джебел.

           Всички заинтересовани лица освен на обявената дата за публичното обсъждане, могат  да представят писмени препоръки, мнения и въпроси  по предложения проект  за бюджет  в деловодството на общината или на kmet@dzhebel.bg, не по-късно от два дни преди публичното обсъждане.

           Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание.