На 29.01.2021г. в Заседателната зала на община Джебел, бе връчен Поздравителен адрес по случай  пенсионирането на  дългогодишен служител  в ОбА Джебел – г-н Реджеб Мустафа –  Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/МКБППМН/ .

От името на кмета на община Джебел, който отсъстваше по уважителни причини, и от името на работещите в Общинска администрация – Джебел, г-н Емил Куцев – зам.-кмет на община Джебел и Хайрие Мехмед – Секретар на Общината изказаха пожелания  за здраве, дълголетие и лично и семейно щастие. Беше поднесен и подарък, като знак на признателност за дългогодишната отдаденост на г-н Р.Мустафа и вложените от него усилия в изпълнението на служебните му задължения през годините.

Г-н Реджеб Мустафа изказа благодарности, както към ръководството на общината, така и към служителите, с които е работил в администрацията. В емоционален отговор от негова страна отбеляза, че през годините в работата си, се е стремял да бъде коректен към всички, с които е работил  и с много емоция поднесе „извинения“ към всички, които може би е засегнал. Изказа уверение, че ще запази много приятни спомени и емоции за работата си.

Роден през 1956 година в село Слънчоглед, община Джебел, област Кърджали. Завършил е образование в Учителския институт „Л. Каравелов“ град Кърджали, като придобива учителска правоспособност по български език и литература, руски език и рисуване. 

Трудовия си стаж е започнал през далечната 1981г., като учител в с. Слънчоглед, общ.Джебел, като впоследствие е бил учител и директор в училищата  – с. Мишевско и с. Устрен.  В периода 1997г. – 2004г. е заемал длъжности като Управител на общинска фирма „Фарма – ДЖ -97 „ ЕООД гр.Джебел и педагог в ОДК Джебел. През 2004 г. до излизането в пенсия  заема длъжността –  Секретар на МКБППМН към Община Джебел.

От името на Общинска Администрация гр. Джебел му пожелаваме да бъде жив и здрав и да се наслаждава на спокойни дни и дълголетие!