1 059 социално уязвими хора в Джебел ще получат пакети с храни от Европейския социален фонд.

„Вече сме направили необходимата организация по информирането на правоимащите лица. Има и осигурен транспорт от страна на Общината за извозване на хранителните продукти до отдалечените населени места“, посочи кметът Неджми Али.

Раздаването на пакетите с хранителни помощи ще се извършва от доброволци на Българския червен кръст (БЧК) във временен пункт със съдействието на Общинската администрация..

Списъкът на правоимащите лица е определен от БЧК с подкрепата на Агенция за социално подпомагане на база няколко критерия, като всички бенефициенти са от социално уязвими групи.

Пакетите съдържат 15 вида продукти, от които седем вида консерви. Едночленните и двучленните семейства ще получат един пакет от продуктите с тегло над 10 кг., а тричленните и по-големите семейства – два хранителни пакета, с общо тегло от над 38 кг.