Нова придобивка в Джебел в сферата на здравеопазването. В града отвори врати „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Криси“.

Тя се намира на втория етаж на бившата поликлиника в Джебел и разполага с висококачествена апаратура. С нея се изследват гликирани белтъци; имунохимия; качествено и количествено химическо изследване на урина; кръвосъсирване; хематология; клинична химия – общ белтък, урея, общ билирубин, неограничен фосфор, натрий, общ ЖСК, триглицериди, СК, ГГТ, имуноглобулин, липаза, албумин, пикочна киселина, калций, магнезий, хлориди, холестерол, АСАТ, Алк. Фосфатаза, имуноглобулин А, ldh, креатинин, глюкоза, калий, желязо, HDL холестерол, АЛАТ, Алфа – амилаза, имуноглобулин G, LDL ХОЛЕСТЕРОЛ.

Предстои в лабораторията да се правят изследвания също така за туморни маркери, хормони, витамини – B, D.