О Т Ч Е Т
от
Сейфи Мехмедали – Председател на Общински съвет – гр. Джебел
за дейността на Общински съвет – Джебел и неговите комисии
за периода 01.01.2020г. – 30.06.2020г.

Връзка към отчета: ИЗТЕГЛИ!