Отчет
за изпълнение на актовете на Общински съвет – гр. Джебел
за периода от 27.11.2019г. до 27.05.2020г.

Връзка към отчета: ИЗТЕГЛИ!