Две административни сгради ще бъдат ремонтирани в Джебел със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри два проекта на Общината за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Това са  административната сграда, находяща се на ул. „Еделвайс” в града, и кметството в село Слънчоглед. Общата стойност на двата проекта възлиза на 695 030,88 лв.

Сред предвидените дейности влизат: топлоизолация на стени, покрив, под; смяна на дограма и осветителни тела; изграждане на фотоволтаична система за осигуряване на енергия от ВЕИ; изграждане на нова отоплителна система.

По този начин  ще се подобрят енергийните характеристики на двете сгради, ще се намалят разходите за енергопотребление, което ще доведе до икономия на финансов ресурс, както и ще се подобрят условията за работа в двете сгради.

„Цялата концепция за промяна на визията на централната градска част ще придобие завършен вид. Наскоро бяха открити реновираните паркови пространства, които са в непосредствена близост до сградата на старата Община в Джебел, която ще бъде модернизирана скоро. Те бяха облагородени по проекти на администрацията“, припомнят от екипа на кмета Неджми Али.