ОБЯВЯВА

На основание Заповед  №434/29.03.2021 г. на Kмета на община Джебел, е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за срок от 2 /две/ години:   ОБЯВЯВА:     Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляваща: … Продължете с четенето на ОБЯВЯВА