След кратка пауза Община Джебел рестартира целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.

“Община Джебел внесе ново проектно предложение за „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Джебел” с период на реализиране от 14.09.2020 г. – 31.10.2020 г. и получи одобрение.Програмата се финансира от Агенцията за социално подпомагане и ще обхване най-уязвимите лица в настоящата противоепидемична  ситуация от пандемия на „COVID-19” на територията на цялата община. Ще бъде осигурена топла храна за обяд на 170 лица от целевите групи, която ще бъде доставяна до дома на потребителите. Освен готовата храна в работните дни от седмицата, потребителите имат възможност да ползват дейности, свързани със съпътстваща подкрепа, като закупуване на хранителни продукти или вещи от първа необходимост, лекарства и др. със средства на потребителите на услугата.

От Община Джебел напомнят, че целевите групи от които се състои списъка с потребителите са:

    • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина –  при подадени данни от РЗИ.
    •  Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната  
    • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Общата финансова подкрепа, която се осигурява от Агенция за социално подпомагане до 31.10.2020 г. ще достигне в  размер на 16 762,00 лв.