Общинска служба по земеделие гр. Джебел на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявава и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2020/2021.

Изтегли цялата обява: тук!