Общинска администрация – Джебел набира младежи от територията на Общината за включване в дейности по проект „Джебел на младите – активни и будни!“. Проектът е спечелен по прием на Министерството на младежта и спорта в съответствие с изискванията на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (НПИМД) за 2023г., със срок на изпълнение 3 месеца. Изпълнението на дейностите започват на 01.03.2024г. Проектът предвижда да акцентира вниманието на младежите от 15г. до 29г. в община Джебел към здравословен начин на живот, като се организират различни спортни мероприятия и обучения.

В рамките на проекта младежите могат да участват при изпълнение на следните дейности:

  • Тренировъчно занимания по волейбол
  • Тренировъчни занимания по тенис на корт
  • Тренировъчни занимания по шахмат

Освен тренировъчните занимания по различни видове спорт, младежите ще преминат през два вида обучения:

  • Обучение за здравословно хранене
  • Обучение за безопасна среда в интернет

Кой може да участва:

Участие в тренировъчните занимания и предвидените обучения могат да вземат младежи, които искат да развият своите знания, умения и компетенции и попадат в следните групи:

  • Младежи от 15 до 29 години, учащи, заети и/или

 

  • Младежи от 15 до 29 години, които попадат в т.нар. група NEED’s, които не учат, не работят и не се обучават.

 

Как се участва:

Младежите, които искат да вземат участие в тренировъчните дейности и обучения, могат да заявят желанието си от 01.03.2024 г. до 12.03.2024 г., като попълнят Заявление по образец, което ще бъде предоставено от Общинска администрация – Джебел, ет. 3, стая № 15.

Приложения: