Община Джебел ще предоставя услугата „Топъл обяд“ по Програма „Целево Подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020 г.“ в продължение на 33 работни дни в периода 01.05.2020 г. – 19.06.2020 г.
Услугата ще обхване общо 170 потребители. От нея ще могат да се възползват:
• Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето през което са поставени под задължителна карантина;
• Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, и в условията на извънредно положение, обявено за страната, не са в състояние да осигурят прехраната си.
• Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване, не могат да се самообслужват и не могат да задоволят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Желаещите да се възползват от услугата могат да се свържат със служители на Общинска администрация Джебел на телефони : 0884040358 и 03632/2202 до 24 април 2020 г.
Проектът се финансира от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика.