На 23 август 2021 г. от 10.00 часа в в киносалона на НЧ „Христо Смирненски
1924г.“ гр.Джебел, ул.“Васил Левски“№19 ще се проведе обучение за преброители и
контрольори, подписване на договори, получаване на служебни карти и материали.
Списъкът на одобрените преброители и контрольори е обявен в сайта на община
Джебел, секция Преброяване  https://dzhebel.bg/prebroqvane-2021/
Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по
интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.
Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и
жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври
2021 година.

Хайрие Мехмед
Секретар на Община Джебел
и Председател на Общинската комисия по Преброяване 2021