Днес,  23 август 2021 г. от 10.00 часа в в киносалона на НЧ „Христо Смирненски 1924г.“ гр. Джебел се проведе обучение на одобрените преброители и контрольори в община Джебел за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в България.

Още преди обучението на всички участници бяха раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

По време на обучението преброителите и контрольорите се запознаха със Закона за преброяването, съдържанието на преброителните карти, начина и времето на работа, правата и задълженията им. 

Преброяване 2021 ще се проведе от 7 септември до 3 октомври на два етапа.

Първият етап ще се осъществява чрез попълване на електронна преброителна карта  по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.

Вторият етап ще се проведе от 18 септември до 3 октомври – с преброители, които ще посещават домакинствата в часовете от 8.00 ч. до 20.00 ч. всеки ден, включително събота и неделя.